Độc quyền kiểu dáng
Tổ chức Ngày cấp từ ngày Đến ngày
Lọc Tất cả
STT Tên sản phẩm Tên tổ chức Ngày cấp Nhóm sản phẩm dịch vụ Mẫu sản phẩm Trạng thái Xem
1 Nhãn sản phẩn Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 15/10/2014 19-08 True
2 Nhãn sản phẩm Nguyễn Phước Diễn 08/01/2015 19-08 True
3 Bao bì Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam 15/02/2012 09-05 True
4 Bao gói Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam 15/02/2012 09-05 True
5 Bao gói Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam 15/02/2012 09-05 True
6 Chiếu hoa sen Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam 09/01/2007 27. Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). True
7 Ume Hajime Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Huế 18/09/2015 33. Rượu True
8 Geishun Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Huế 18/10/2013 33. Rượu True
9 Mugi no Hajime Công ty TNHH Sản xuất tinh dầu Kim Vui 06/05/2014 33. Rượu True
10 Imo no Hajime Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Huế 18/06/2010 33. Rượu True
Tổng cộng28   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối